Opleidingen: Alternerende Beroepsopleiding

Voordat onze leerlingen zelfstandig hun eigen weg in de maatschappij zoeken, volgen ze een Alternerende BeroepsOpleiding (ABO). Deze opleiding wordt aangeboden om de leerlingen te helpen bij de zoektocht naar werk en deze ook te behouden.

Ze volgen 2 volledige dagen les op school en 3 volledige dagen draaien ze mee in een bedrijf, een instelling of bij een zelfstandige. Beide componenten zijn op elkaar ingesteld. De leerling kiest zelf, in samenspraak met de ABO-coördinator, zijn tewerkstelling. De ABO-coördinatoren zorgen voor de communicatie tussen de werkvloer en de school. Zij zorgen er ook voor dat alle administratie (VDAB, vakbond enz.) in orde komt.

De leerling behaalt een attest of een getuigschrift van alternerend beroepsopleiding na afloop van het ABO-jaar.

Het volgen van een ABO-jaar zorgt ongetwijfeld voor een drempelverlaging voor de latere instap in het arbeidscircuit. Een succesvol ABO-jaar verhoogt de vooruitzichten naar een effectieve tewerkstelling.

ABO-coördinator:

Nelissen Monique (TA)

Nuttige link: Onderwijs Vlaanderen / project alternerend leren