Dagindeling OV4

8u10: de leerlingen worden door de leerkrachten/opvoeders opgevangen
8u20: begin van het eerste lesuur
9u10: begin van het tweede lesuur
10u00: speeltijd
10u15: begin van het derde lesuur
11u05: begin van het vierde lesuur
11u55: begin middagpauze
12u25: middagspeeltijd
12u45: begin van het vijfde lesuur
13u35: begin van het zesde lesuur
14u25: speeltijd
14u40: begin van het zevende lesuur
15u30: einde van de lessen

Opmerking:

  • Op dinsdag en donderdag van 15u30 tot 16u20: mogelijkheid tot begeleide studie voor de 1ste graad.
  • Een aantal richtingen van de 2de en 3de graad hebben op dinsdag en donderdag les tot 16u20.