Getuigschriften

Kwalificatieproef

Op het einde van het vijfde jaar nemen de leerlingen deel aan de kwalificatieproef.

Deze proef wordt afgelegd voor de kwalificatiecommissie, die voor de helft samengesteld is uit personeelsleden van onze school en voor de andere helft uit buitenstaanders uit het vakgebied.

 

Getuigschrift van de opleiding

Leerlingen die slagen in de kwalificatieproef behalen het getuigschrift van de opleiding, d.w.z. deze leerlingen beheersen alle competenties vermeld op het opleidingsprofiel.

 

Opleiding grootkeukenmedewerker   ►   Getuigschrift grootkeukenmedewerker

Opleiding kappersmedewerker  ►  Getuigschrift kappersmedewerker

Opleiding metselaar  ►  Getuigschrift metselaar

Opleiding schilder-decorateur  ►  Getuigschrift schilder-decorateur

 

Getuigschrift van verworven competenties

Leerlingen van de hieronder vermelde opleidingen kunnen ook het getuigschrift van verworven competenties behalen.

 

Dit wil zeggen deze leerlingen hebben een gedeelte van de opleiding met vrucht beëindigd en beheersen een afgerond geheel van competenties, dat leidt tot reële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.  Deze verworven vaardigheden zijn afgeleid uit het opleidingsprofiel en worden vermeld op het getuigschrift.

 

Opleiding grootkeukenmedewerker

►        Getuigschrift keukenhulp

►        Getuigschrift keukenmedewerker

Opleiding metselaar

►        Getuigschrift werfbediener ruwbouw

Opleiding schilder-decorateur

►        Getuigschrift schilder

►        Getuigschrift behanger – plaatsen van wand- en vloerbekleding

 

Attest

Leerlingen die dit getuigschrift niet behalen, krijgen een attest.

Dit kan een attest van verworven bekwaamheden zijn of een gewoon attest.