Opleidingen in 4 fasen

We leiden onze leerlingen op in 4 fases

 

De observatiefase     (eerste jaar)

De fase waarin de leerlingen zichzelf kunnen ontdekken om dan een goede beroepskeuze te kunnen maken. De overstap naar het secundair onderwijs is ook een grote stap voor de leerlingen. We starten het schooljaar dan ook met een uitgebreide kennismaking met de nieuwe omgeving. De leerlingen voelen zich dan ook snel thuis op onze school.

We bereiden de leerlingen voor op de beroepskeuze:

  •  ze proeven tijdens de lessen BGV van alle opleidingen in onze school.
  •  ze ontdekken aan den lijve de voor- en nadelen van ieder beroep.
  •  ze gaan op ontdekkingstocht naar hun eigen mogelijkheden en voorkeuren.

De klassenraad en het CLB geven tijdens het overleg met de ouders dan ook een gemotiveerd advies met betrekking tot de beroepskeuze.

De opleidingsfase     (tweede en derde jaar) 

De basisvaardigheden van het beroep aanleren en inoefenen. De leerlingen krijgen 20 lestijden beroepsgerichte vorming en 12 lestijden algemene en sociale vorming per volle schoolweek aangeboden.

De kwalificatiefase    (vierde en vijfde jaar) 

Via werkechte omstandigheden vervolmaken we ons in het beroep. De leerlingen krijgen 22 lestijden beroepsgerichte vorming en 10 lestijden algemene en sociale vorming per volle schoolweek aangeboden. De leerlingen maken tijdens de wettelijk verplichte stage kennis met de echte werkvloer: drie weken in het vierde jaar en zes weken in het vijfde jaar.  De leerlingen mogen mits een positief advies van de klassenraad op het einde van de opleiding deelnemen aan de kwalificatieproeven.

De integratiefase of ABO      (zesde jaar)

Samen met de school en het bedrijf werken we naar tewerkstelling toe. De cursisten blijven ingeschreven in de school. Ze zijn gelijkertijd ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en krijgen een vrijstelling van wachttijd. De cursisten volgen op maandag en dinsdag les en lopen op woensdag, donderdag en vrijdag stage in het bedrijf. In overleg tussen de ABO-coördinator, de stagebegeleider en het bedrijf wordt de cursist bijgestuurd om hem voor te bereiden op tewerkstelling binnen dit bedrijf.

ABO is een project, gesteund door de Europese Gemeenschap.

 

Link: onderwijs Vlaanderen / alternerend leren