Opleidingen: metselaar

Doel van de opleiding Metselaar:

Metselwerken uitvoeren.

Algemeen

 • Eigen werkzaamheden plannen—(1)
 • Een administratie bijhouden—(1)
 • Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren—(1)
 • Materialen en grondstoffen herkennen—(1)
 • Toestellen en machines gebruiken—(1)
 • Onderhoudsvoorschriften naleven—(1)
 • In team werken—(1)
 • Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan—(1)

Metselwerk

 • Gebruiksmortel aanmaken—(1)
 • Eenvoudig metselwerk uitvoeren—(1)
 • Half- en éénsteense muren metselen—(1)

Betonconstructie

 • Kleine elementen in beton vervaardigen en plaatsen—(1)
 • Bekisten
 • Betonstaalvlechten
 • Betonneren
 • Ontkisten

Opgaand metselwerk

 • Profielen plaatsen—(1)
 • Volle muren metselen—(1)
 • Spouwmuren metselen—(1)
 • Waterkerende lagen plaatsen—(1)
 • Raam- en deuropeningen uitvoeren—(1)
 • Schoorwerk en stempels plaatsen—(1)

Grond- en funderingswerk

 • Grondwerkzaamheden uitvoeren—(1)
 • Funderingswerken uitvoeren—(1)
 • Volle funderingsmuren metselen—(1)
 • Vertinlagen aanbrengen—(1)

Huishoudelijk ondergronds rioleringsstelsel

 • Riolerings- en draineringsbuizen plaatsen—(1)
 • Geprefabriceerde toestellen en putten plaatsen
 • Controlekamers met en zonder reukafsluiter metselen
 • Toestellen aansluiten

Gevelwerk

 • Werkstellingen monteren en demonteren—(1)
 • In verschillende verbanden metselen
 • Sierverbanden metselen
 • Reliëfmetselwerk uitvoeren
 • Overspanningen metselen
 • Spouwmuren uitvoeren
 • Muren voegen —(1)
 • Thermische isolatie in spouwmuren aanbrengen

Facultatief

 • Bestratingswerk
 • Een onderlaag en bestratingsbed leggen
 • Eenvoudige vlakke wegbedekking in klinkers, tegels en Boordstenen leggen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en zijn gekaderd binnen het handelingsplan.

 1. Na het behalen van alle competenties wordt aan de leerling het getuigschrift “metselaar” uitgereikt.
 2. Na het behalen van alle met (1) aangeduide competenties wordt aan de leerling het getuigschrift van verworven competenties van het afgerond geheel “werfbediener ruwbouw” uitgereikt