Veelgestelde vragen

WAAROM CHROMEBOOKS?

De IT-wereld evolueert snel. Eén van de evoluties die we in het onderwijs kunnen vaststellen is dat bijna alle educatieve toepassingen gebruik maken van het internet en in een browser plaatsvinden. Om op een snelle en efficiënte manier te kunnen werken moeten de leerlingen gebruik kunnen maken van een toestel dat hen die mogelijkheid biedt. Na grondig onderzoek van verschillende besturingssystemen en educatieve platforms zijn wij bij chromebooks en de Google for education omgeving beland. Veel leerlingen hebben reeds ervaring met deze omgeving omdat ze nu al gebruik maken van een Google-account voor Gmail of Youtube. De Google voor educatie-omgeving is gericht op samenwerking en eenvoud.

 

 WELKE LEERLINGEN?

In het begin van het schooljaar 2019-2020 zullen de leerlingen van de eerste jaar starten met een chromebook.

Alle leerlingen in 1A of 1B moeten een (eventueel eigen) toestel hebben.

 

GAAN DE SCHOOLBOEKEN VERDWIJNEN?

Neen, of toch niet helemaal. Een tekst wordt niet beter wanneer je hem van een scherm leest. U heeft het waarschijnlijk ook al gelezen in de pers. De uitgeverijen wachten op de scholen en de scholen wachten op de uitgeverijen voor de ontwikkeling van een zinvol alternatief voor cursussen en werkboeken. Wij zetten ICT in waar het een meerwaarde biedt. Om samen te werken en te creëren, om te differentiëren en te remediëren, om meer kansen en hulpmiddelen aan te reiken maken we gebruik van de digitale middelen die voorhanden zijn of die we zelf ontwikkelen. De inzet van technologie blijft een middel en geen doel op zich.

 

WAT ALS MIJN KIND DE SCHOOL VERLAAT?

Niet elke leerling brengt zijn volledige schoolloopbaan door op één school. Er zijn dan drie mogelijkheden:

 

 • U heeft het toestel volledig afbetaald. In dit geval is het toestel natuurlijk uw bezit. Uw kind kan het toestel blijven gebruiken met een andere Google-account.
 • U heeft het toestel gedeeltelijk afbetaald en wenst het te behouden. In dit geval betaalt u het resterende bedrag en is het toestel uw eigendom.
 • U heeft het toestel slechts gedeeltelijk afbetaald maar wenst het niet te houden. In dit geval betaalt u een verbrekingsvergoeding:
Lenovo 300E 11” ·       HP Chromebook G5 14”
·       1ste jaar: 68 EUR ·       1ste jaar: 68 EUR
·       2de jaar: 51 EUR ·       2de jaar: 51 EUR
·       3de jaar: 34 EUR ·       3de jaar: 34 EUR

 

WIE ONDERHOUDT HET TOESTEL?

We bieden een uitgebreid servicemodel aan. Er wordt een garantie van drie jaar aangeboden en er wordt voorzien in het volledige onderhoud van het toestel op vlak van hardware en software.

Wanneer het toestel defect blijkt te zijn, wordt dit onmiddellijk en ten laatste de volgende dag gerepareerd, ook in de schoolvakanties bij u thuis. De updates gebeuren automatisch en nemen elke zes weken zo’n zes seconden in beslag.

Helpdesk:

 • Tijdens kantooruren (9h tot 20h)
 • Via e-mail
 • Hulp met alle problemen (software, hardware, herstellingen)

 

MIJN KIND HEEFT AL EEN LAPTOP, MAG HET DAT TOESTEL NIET MEE NAAR SCHOOL NEMEN?

Dit heeft niet te voorkeur. We willen elke leerling gelijke kansen bieden. We kunnen voor een ander eigen toestel onmogelijk (technische) service bieden. De leerlingen met een eigen toestel zouden hierdoor benadeeld worden. Hun toestel zal niet dezelfde performantie kennen wat zich uit in trager of zelfs helemaal niet aan een opdracht kunnen beginnen. Bovendien worden alle toestellen centraal beheerd wat ook pedagogische gevolgen heeft. Op bepaalde momenten (bv. evaluatiemomenten) zullen de toestellen zo worden ingesteld dat ze slechts één relevante toepassing kunnen openen in de zogenaamde ‘kiosk-modus’. Dit is uitgesloten bij een eigen toestel.

Indien u toch wenst een eigen toestel mee te nemen, bespreek dit dan even met de school.

 

WAT ALS HET TOESTEL NAT WORDT of VALT?

Ongelukken zijn natuurlijk niet uit te sluiten. We voorzien een uitgebreide garantie van drie jaar maar dit geldt natuurlijk niet voor accidentele schade. Om dit soort schadegevallen te voorkomen, voorzien we alle toestellen van een eigen schokbestendige en waterdichte beschermhoes. De toestellen zelf zijn ontwikkeld voor het onderwijs en zijn voorzien van een extra stevige behuizing zodat ze de meeste lichte accidentele schade kunnen vermijden.

Bij accidentele schade (buiten garantie) gelden volgende afspraken:

 • Forfaitaire herstelprijs van maximum €50
 • Herstelling alleen na goedkeuring van de ouders
 • Herstelling kan op school of bij de leerling thuis gebeuren
 • Betaling wordt gedaan via de volgende aanrekening

 

WAT BIJ VERLIES OF DIEFSTAL?

Indien een toestel gestolen wordt, zijn er twee mogelijkheden:

 • Indien de diefstal gebeurde met braak of onder bedreiging (uitgezonderd diefstal op school):
  • Franchise
  • Vervanging van het toestel door een gelijkaardig toestel
  • Geen aanpassing van afbetalingsperiode
 • Bij verlies of bij diefstal zonder braak of diefstal in school
  • Betaling van 80% van de resterende huur
  • Vervanging van het toestel
  • Geen aanpassing van referentieperiode

 

KAN MIJN ZOON/DOCHTER DIT TOESTEL 6 JAAR GEBRUIKEN?

We houden er als school rekening mee dat een leerling gedurende zijn/haar volledige schoolcarrière twee toestellen zal aankopen. Na 3 schooljaren kan je nog een jaar extra garantie nemen. Dit aan een kostprijs van 4 euro per maand

Bij de start van het vierde of het vijfde jaar zal er een nieuw toestel aangekocht worden aan de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.