Vervoer Buso

GRATIS LEERLINGENVERVOER

Al onze leerlingen kunnen gebruik maken van gratis vervoer van en naar de school. Enkel leerlingen met een Vlaams adres komen in aanmerking voor onderstaande regelingen.

  • Openbaar vervoer:

Om de zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen raden we het gebruik van openbaar vervoer ten stelligste aan.
De leerlingen die binnen het wervingsgebied van de school wonen waarvan de gekozen opleiding in onze school het dichtst bij de woonplaats gelegen is,  krijgen via de school een gratis abonnement  (Buzzy Pazz) van De Lijn. Indien de leerlingen zich verplaatsen met de trein krijgen ze via de school een gratis treinabonnement van de NMBS.

  • Schoolbussen:

Deze schoolbussen worden georganiseerd door de De Lijn, dienst Leerlingenvervoer in opdracht van het departement Onderwijs. In Tongeren is dat gemeeenschappelijk voor het Sibbo en de scholen van Buitengewoon Lager Onderwijs De Zonnestraal en Klimop.

Dit geldt voor de leerlingen van het 1°, 2° en 3° jaar. Ook de leerlingen waarvoor het openbaar vervoer te moeilijk is of ontoereikend, mogen hier gebruik van maken na aanvraag bij het departement: enkel de dienst Leerlingenvervoer van het departement Onderwijs verleent hiervoor de toestemming, mits grondige en gemotiveerde aanvraag, gestaafd door de vereiste documenten. (Zie omzendbrief: NO/2008/02 bij punt 2.2.1.3.)

  • Eigen vervoer:

De leerlingen die binnen het wervingsgebied van de school wonen waarvan de gekozen opleiding in onze school het dichtst bij de woonplaats gelegen is,  kunnen een terugbetaling krijgen voor de kosten van eigen vervoer. Na goedkeuring van het departement leerlingenvervoer, kan u het in te vullen document opvragen op één van onze secretariaten.