Wat betekent OV3

Opleidingsvorm 3 – Samen op weg naar zelfstandigheid en werk

Deze is gericht naar type basisaanbod – type 1type 3 en type 9.

Wij begeleiden deze moeilijk-lerende jongens en meisjes naar volwassenheid om later zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij en het gewone werkmilieu. De opleiding omvat daarom zowel algemene sociale vorming (ASV) als beroepsgerichte vorming (BGV). Naast de lessen is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de begeleiding van de individuele leerling.

Wij bieden de volgende opleidingen aan:

  • Grootkeukenmedewerker
  • Kappersmedewerker
  • Metselaar
  • Schilder-decorateur

Iedere leerling wordt begeleid op zijn niveau en volgens zijn tempo om na de opleiding zelfstandig te functioneren in de maatschappij en het gewone arbeidsmilieu. Een leerling die zijn studies met succes voleindigt, ontvangt dan ook een (kwalificatie)getuigschrift.

Na het behalen van hun getuigschrift kunnen de leerlingen in het daaropvolgende schooljaar via de Alternerende BeroepsOpleiding (ABO) verder begeleid worden naar tewerkstelling.

Inschrijven: 

Inschrijven is mogelijk vanaf 19 maart 2019 via het inschrijvingsformulier dat op die dag vanaf 9u00  aan de startpagina wordt toegevoegd. Klik op het menu-item “Opleiden in 4 fasen” voor meer informatie over de verschillende fasen en de verschillende richtingen die we op onze school aanbieden.