Wat betekent OV4

Opleidingsvorm 4 (OV4)

OV4 is een opleiding speciaal voor normaal- of hoogbegaafde leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS – type 9). De leerlingen volgen hier het leerplan van het gewoon secundair onderwijs, maar binnen een ruimere omkadering.

Het doel is de leerlingen te begeleiden bij het behalen van een diploma secundair onderwijs en zich voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs of op tewerkstelling.

Leerplannen gewoon onderwijs

De school werkt in het buitengewoon onderwijs OV4 met de leerplannen van het gewoon secundair onderwijs van het GO!. Dat betekent dat de leerlingen op het eind van een graad de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het gewoon onderwijs moeten behalen. Op het einde van de studies ontvangen de leerlingen hetzelfde diploma als in het gewoon onderwijs en worden ze voorbereid om verder te studeren en/of om zich te integreren via tewerkstelling.

Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon secundair onderwijs OV4 biedt een ruimere omkadering afgestemd op de specifieke noden van de individuele leerling:

  • individuele handelingsplanning
  • studiebegeleiding na de lessen
  • kleine klasgroepen met maximum 7 leerlingen
  • moderne onderwijsmiddelen
  • persoonlijke opbergsystemen
  • leerkrachten met expertise in autismespectrumstoornissen
  • paramedische  ondersteuning: psycholoog, orthopedagoog, logopedist en maatschappelijk assistent
  • een auti-vriendelijke omgeving: duidelijkheid, picto’s, aandacht voor sociale vaardigheden, herhaling, structuur, vast lokaal etc.
  • een nauwe samenwerking met ouders, CLB en externe hulpverlening
  • examens vanaf de 2de graad, in de 1e graad permanente evaluatie